ÁSZF

ÁSZF

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK dokumentum .pdf formátumban megtekinthető, letölthető ITT.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT dokumentum .pdf formátumban megtekinthető, letölthető ITT. Adatvédelmi Nyilatkozat - S.P.S Printing Solution Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (mely egyben az S.P.S Printing Solution Kft. Adatvédelmi Szabályzata is) célja, hogy az Adatkezelő S.P.S Printing Solution Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát rögzítse. A www.sublimation-tech.hu üzemeltetője, az S.P.S Printing Solution Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A www.sublimation-tech.hu weboldal jelenleg magyarországi szervereken üzemel és az Üzemeltető is Magyarországon bejegyzett jogi személy. Az üzemeltető a szolgáltatást magyar és nemzetközi törvények és etikai normák betartásával üzemelteti. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény - Infotv., 2000. évi C. törvény - Számvtv., 2001. évi CVIII. törvény - Ekertv., 2016/679/EU Rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete (GDPR)) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről). Társaságunk (a GDPR rendelettel összhangban) különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.