Termék kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
Az S.P.S Printing Solution Kft. a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a későbbi kapcsolattartás, illetve az ügyfél által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben ingyenes és önkéntes.

Az S.P.S Printing Solution Kft. más harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az S.P.S Printing Solution Kft. személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

A kezelt adatok köre regisztrációkor: név (cégnév), lakcím (székhely), számlázási cím, e-mail cím(ek), adóazonosító jel, postacím, munkahely neve, címe, telefonszámok, projekthez tartozó egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: az e-mailcím törléséig, illetve az engedély visszavonásáig.

Adatkezelő: S.P.S Printing Solution Kft. ( Székhely: 9028 Győr, Szent Imre út 109/B)

Adatkezelési jogalap: az Érintett hozzájárulása, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2013. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, Etikai kódex.

Az S.P.S Printing Solution Kft. által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlaplátogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá.

NAIH-84581/2015. (Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Online program vásárlásához szükséges regisztráció és annak használatához bejelentkezés a weboldalon.)
NAIH-84582/2015. (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.)

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget az S.P.S Printing Solution Kft.-hez való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen szabályzatot is), ami a S.P.S Printing Solution Kft.ban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A S.P.S Printing Solution Kft.-vel kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra.
A honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak.
Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt az egyeztetés érdekében telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.
A rendszerben közölt árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon szereplő ártól, az S.P.S Printing Solution Kft. a megrendelőt erről elektronikus levélben (email) értesíti. Megrendelő amennyiben az új árat nem fogadja el, díjmentesen visszamondhatja megrendelését.
A megjelenített termékfotók nem minden esetben azonosak a szállított termékkel, a képek nem azonosítják egyértelműen a terméket, de utalnak rá.
Megrendelő az internetes lapon megrendelt és házhoz szállított termékeket köteles átvenni és azt kifizetni a vásárlás során vele közölt díjszabás alapján.

Az S.P.S Printing Solution Kft. az elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal. Ezért a megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet.

Az elállás általános szabálya: a vásárló elállási vagy felmondási jogát 14 napon belül gyakorolhatja.

Minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az S.P.S Printing Solution Kft. fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

NAIH AZONOSÍTÓ:

NAIH-74968/2014.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Tárhelyszolgáltató neve: Infoartnet Kft. 
Elérhetősége: http://www.infoartnet.hu/kapcsolat


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGGEL, PANASSZAL A HATÓSÁGNÁL LEHET ÉLNI

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Akciós termékek

Random termékek

Legfrissebb híreink

Gyakornoki program pályakezdők támogatására az S.P.S Printing Solution Kft.-nél

Gyakornoki program pályakezdők támogatására az S.P.S Printing Solution Kft.-nél

Kedvezményezett neve:
S.P.S Printing Solution Kft.

Projekt címe:
Gyakornoki program pályakezdők támogatására az S.P.S Printing Solution Kft.-nél

Szerződött támogatás összege:
5.395.665 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A pályázat keretein belül 2 fő gyakornok foglalkoztatása.
Projekt keretein belül megvalósítandó gyakornoki feladatok:
- Számlázással kapcsolatos előkészítő munkák elvégzése
- Adatkezeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
- Döntéselőkészítési feladatok megoldása
- Vevőkkel való kapcsolattartás, ügyfélfogadási feladatok ellátása
- Tájékozódás új piaci lehetőségekről
- Tájékozódás új vevőkör kialakításáról

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.11.30.

A projekt azonosító száma:
GINOP-5.2.4-16-2016-00597

 

Hírlevél feliratkozás

NAIH-74968/2014.